Partnerzy

TYGODNIK POWSZECHNY

„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo społeczno-kulturalne ukazuję się co środę, w całej Polsce, w nakładzie 40 000 egzemplarzy. Jest prestiżowym tygodnikiem opinii, a od kilku lat, dzięki działalności pozawydawniczej także instytucją kultury. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” znajduje się w Krakowie, przy ul. Wiślnej 12. Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Mucharski.


EUROPEJSKA SIEĆ PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) powstała, by badać, dokumentować, a nade wszystko upowszechniać wiedzę o trudnej historii Europy w XX wieku – historii systemów totalitarnych i oporu społeczeństw wobec zniewolenia, dyktatur, wojen, okupacji, zbrodni wojennych, ale i historii walki Europejczyków o wolność.


EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności to instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundację Centrum Solidarności.


FUNDACJA KONRADA ADENAUERA

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną zbliżoną ideowo do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Międzynarodową działalność prowadzi od 50 lat w ponad 120 krajach. Fundacja przyczynia się do rozwoju demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej na świecie, wspierając dialog w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, oraz porozumienie między kulturami i religiami.


MUZEUM HISTORII POLSKI

Muzeum Historii Polski powstało w maju 2006 roku. Ma popularyzować i promować historię Polski, odwołując się do najnowszych badań, podejmując nie tylko chwalebne, ale i trudne tematy naszych dziejów. Zostały rozstrzygnięte dwa międzynarodowe konkursy…


INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to największa w Polsce instytucja prowadząca badania dziejów Polski w dwudziestym wieku, powołana na mocy ustawy sejmowej z dnia 18 grudnia 1998 roku. Instytut działa od 30 czerwca 2000 roku.


MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Powstaniu Muzeum II Wojny Światowej towarzyszyła idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby drugą wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświadczeniami innych narodów europejskich. Muzeum zostało powołane 26.11.2008 r., a na siedzibę instytucji wybrano Gdańsk. Przyszła siedziba, zaprojektowana…