TYGODNIK POWSZECHNY

„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo społeczno-kulturalne ukazuję się co środę, w całej Polsce, w nakładzie 40 000 egzemplarzy. Jest prestiżowym tygodnikiem opinii, a od kilku lat, dzięki działalności pozawydawniczej także instytucją kultury. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” znajduje się w Krakowie, przy ul. Wiślnej 12. Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Mucharski.

Historia

„Tygodnik Powszechny” został założony przez metropolitę krakowskiego księdza Kardynała Adama Sapiehę w 1945 roku. W latach 1945-1999 redaktorem naczelnym pisma był Jerzy Turowicz, następnie po śmierci Jerzego Turowicza od 1999 do 2011 r. ks. Adam Boniecki. „Tygodnik Powszechny” był zawsze uważany za symbol opozycji demokratycznej, skupiający elitę intelektualną Polski. Jego wydawanie było dwukrotnie zawieszane: po raz pierwszy po odmowie publikacji nekrologu Stalina w 1953 r., po raz drugi w czasie stanu wojennego. Prześladowany przez władze PRL ograniczaniem nakładu i często cenzurowany, „Tygodnik” czynnie włączył się w budowanie demokracji w Polsce.

W „Tygodniku Powszechnym” publikowali m.in. ks. Karol Wojtyła ( późniejszy Papież Jan Paweł II), ks. Józef Tischner, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Stefan Kisielewski, Jan Nowak Jeziorański, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Ryszard Kapuściński, Paweł Jasienica, Władysław Bartoszewski.

Obecnie

„Tygodnik Powszechny” jest ogólnopolskim tygodnikiem opinii, skierowanym do osób szukających publicystyki na najwyższym poziomie. Główne działy to: Kraj, Świat, Wiara, Kultura, a także Cywilizacja, Zmysły oraz Felietony. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazują się reportaże, eseje i wywiady ze znakomitymi osobami ze świata polityki, nauki i kultury. Szczególną wagę „Tygodnik” przykłada do spraw wiary, podążając za otwartym nurtem katolicyzmu. Żywo bierze udział w dyskusjach dotyczących najbardziej palących problemów społecznych.

Redaktorami „Tygodnika” są m.in.

Ks. Adam Boniecki – marianin, studiował filozofię na KUL i w Instytucie Katolickim w Paryżu. W redakcji „Tygodnika Powszechnego” od 1964 r.– jako korespondent z Francji i Włoch, w latach 1999 – 2011 redaktor naczelny, obecnie redaktor-senior. W roku 1979 Jan Paweł II powierzył mu zorganizowanie w Rzymie polskiego wydania „L’Osservatore Romano”, którym kierował do roku 1991. Wybrany na urząd generała Zgromadzenia Księży Marianów rezydował w Rzymie i odwiedzał wspólnoty swego zgromadzenia na całym świecie. Opublikował kilkaset artykułów i kilka książek min. „Kalendarium życia Karola Wojtyły”, „Vademecum”, „Zrozumieć papieża. Rozmowy o Janie Pawle II” (z Katarzyną Kolendą-Zaleską), „Lepiej palić fajkę, niż czarownice”.

Andrzej Franaszek – absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat obronił w 2011 r. Krytyk literacki, w latach 2004-2005 juror Nagrody Literackiej NIKE. Autor książki „Ciemne źródło. O twórczości Zbigniewa Herberta” (1998) oraz fundamentalnej biografii Czesława Miłosza „Miłosz. Biografia” (Znak 2011). W „Tygodniku” jest redaktorem działu Kultura i redaktorem prowadzącym wydania.

Grzegorz Jankowicz – krytyk literacki, eseista, redaktor i tłumacz m.in. Firbanka, Pereca, Rorty’ego i Žižka. Współpracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ, wiceprezes korporacji Ha!Art, juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie. W „Tygodniku” jest redaktorem działu Kultura, redaktorem m.in. dodatków „Magazyn Literacki – Książki w Tygodniku” oraz „Conrad”.

Michał Kuźmiński – absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, studiował też socjologię na UJ oraz nauki o komunikacji na uniwersytecie w Göteborgu. W „Tygodniku Powszechnym” od 2001 r. Autor – wspólnie z żoną Małgorzatą Fugiel-Kuźmińską – retrokryminałów pt. „Sekret Kroke” (Świat Książki, 2009) i „Klątwa Konstantyna” (Świat Książki, 2011). Interesuje się kuchnią, architekturą romańską i popkulturą. Prowadzi blog www.popkulturalni.tygodnik.onet.pl. W „Tygodniku” kieruje wydaniem internetowym pisma, działem Cywilizacja oraz jest redaktorem prowadzącym wydania.

Piotr Mucharski – w „Tygodniku Powszechnym” od 1988 r., od 2011 redaktor naczelny. Dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. Współautor (razem z Katarzyna Janowską) telewizyjnych cyklów „Rozmowy na koniec wieku”, „Rozmowy na nowy wiek” i „Rozmów na czasie”, których zapisy ukazały się również w wersji książkowej. Wspólnie wydali również wywiad rzekę z prof. Barbarą Skargą „Innego końca świata nie będzie”. Razem z Kamilem Durczokiem opublikował książki „Wygrać życie” i „Krótki kurs Czwartej RP”. Laureat Nagrody Viktora za najlepszy program telewizyjny w 2001 r. i Nagrody Dziennikarskiej im. Dariusza Fikusa za „prawdę i niezależność w mediach” w 2001r.

Michał Olszewski – jest absolwentem polonistyki na UJ, autorem reportaży, dziennikarzem, pisarzem. Zajmuje się ekologią i ochroną środowiska. Napisał m.in. książki „Do Amsterdamu”, „Chwalcie łąki umajone”, „Low-tech”, „Zapiski na biletach”. Jest laureatem wielu nagród, dziennikarskich i literackich. Prowadzi blog www.michalolszewski.tygodnik.onet.pl. W „Tygodniku” jest redaktorem działu Kraj, odpowiada m.in. za reportaże.

Do autorów stale współpracujących z „Tygodnikiem” należą m.in.: Marek Bieńczyk, Wojciech Bonowicz, Stefan Chwin, Jacek Dukaj, ks. prof. Michał Heller, Józefa Hennelowa, Jan Klata, Joanna Olech, Tadeusz Sławek, Władysław Stróżewski, Andrzej Stasiuk.

Dodatki

„Tygodnik Powszechny ” wydaje cykliczny dodatek „Magazyn Literacki – Książki w Tygodniku”, jeden z najciekawszych dodatków literackich. Opisujemy w nim zjawiska w literaturze, a także przedstawiamy najważniejsze nowości wydawnicze.

„Tygodnik Powszechny” wydaje także liczne dodatki tematyczne poświęcone między innymi: historii najnowszej, kulturze, etyce biznesu, społeczeństwu obywatelskiemu, ekologii. Wśród najważniejszych dodatków wymienić można te związane z najbardziej prestiżowymi polskimi wydarzeniami kulturalnymi, takimi jak Dni Tischnerowskie czy festiwale Wratislavia Cantans, Actus Humanus, Misteria Paschalia, Europejski Poeta Wolności czy Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius.

W latach 2004-2007 na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazywał się dodatek poświęcony demokratycznym i wolnościowym przemianom w byłych republikach sowieckich pod tytułem „Nowa Europa Wschodnia”. W styczniu 2008 roku dodatek ten przekształcił się w dwumiesięcznik, który wydawany jest od tego czasu przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

Medal Świętego Jerzego

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” od 18 lat przyznaje Medal Świętego Jerzego za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym. Medal przyznawany jest tym, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość, i wrażliwość tę wyrażają czynem. Na medalu wypisany jest fragment Psalmu 37. w przekładzie Marka Skwarnieckiego: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa”

Nominacje do medalu zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Powszechnego”, natomiast laureatów wybiera Kapituła, w której skład wchodzą: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski.

Dotychczasowi Laureaci Medalu Św. Jerzego to (w porządku chronologicznym) ks. Arkadiusz Nowak, Janina Ochojska, Jacek Kuroń, Jerzy Adam Marszałkowicz, s. Małgorzata Chmielewska, Marek Nowicki, Zofia Tetelowska, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jerzy Owsiak, Krystyna Mrugalska, bp Tadeusz Pieronek, Marek Edelman, abp Alfons Nossol, Krzysztof Czyżewski, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Gluza, ks. Jan Sikorski, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Leon Kieres, Adam Michnik, Václav HavelStana Buchowska, Norman Davies, prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński, prof. Leszek Kołakowski, Anna Dymna, Anna Otffinowska, rabin Michael Schudrich, Krystyna Starczewska, Leszek Balcerowicz, ks. Wacław Hryniewicz, Aleksander Gurjanow, prof. Jerzy Jedlicki, o. Ludwik Wiśniewski. W tym roku laureatów poznamy podczas uroczystej gali 27 maja.

Festiwale

Wspólnie z Fundacją Tygodnika Powszechnego i Miastem Kraków od czterech lat „Tygodnik Powszechny” tworzy Międzynarodowy Festiwal Literatury im Josepha Conrada. W 2011 roku zorganizowaliśmy także festiwal After Miłosz – w Chicago (USA). Od roku 2012 „Tygodnik Powszechny”, Fundacja Tygodnika Powszechnego i Miasto Wrocław organizują wspólnie pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu Historycznego Wiek XX. Anamneses. Także w tym roku planujemy kolejne zagraniczne wydarzenie – festiwal After Schulz w Chicago.

Nagrody

„Tygodnik Powszechny” jest laureatem wielu nagród. Wśród nich szczególne miejsce zajmują:

Nagroda Pojednania Polsko-Ukraińskiego 2007. Nagrodę wręczono redakcji „Tygodnika Powszechnego” za „kształtowanie opinii społecznej w tematach dotyczących przemian na rzecz tolerancji, ekumenizmu, wolności i demokracji oraz pojednania polsko – ukraińskiego”.

Nagroda TOTUS 2005. Nagroda ta przyznawana jest przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, działającą przy Konferencji Episkopatu Polski, i honoruje ludzi i instytucje, którzy w swej działalności zwracają szczególną uwagę na wartość człowieka.

Nagroda DIALOG 2005. 9 października nagrodę „Dialog 2005” za wybitne zaangażowanie na rzecz dialogu między narodami religiami i kulturami w Europie oraz pogłębianie relacji polsko-niemieckich przyznał „Tygodnikowi Powszechnemu” Federalny Związek Towarzystw Niemiecko Polskich.

Nagroda Pojednania Polsko-Ukraińskiego 2007. Nagrodę wręczono redakcji „Tygodnika Powszechnego” za „kształtowanie opinii społecznej w tematach dotyczących przemian na rzecz tolerancji, ekumenizmu, wolności i demokracji oraz pojednania polsko – ukraińskiego”.

Autorzy „Tygodnika Powszechnego” w latach 1997 -2011 ośmiokrotnie zdobywali najważniejszą nagrodę dziennikarską w Polsce – GRAND PRESS.

Nagrodę im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby otrzymali Piotr Mucharski ( 2001) i ks. Adam Boniecki (2008).

W prestiżowym konkursie GRAND FRONT na najlepszą okładkę prasową roku „Tygodnik Powszechny” zdobył w 2011 roku główną nagrodę za okładkę wydania „Wszystko, co zakazane”.