Organizatorzy

MIASTO WROCŁAW

„Kwiatem Europy” nazwał Wrocław siedemnastowieczny poeta Heneliusz, a współczesny, znakomity historyk brytyjski Norman Davies tak właśnie zatytułował monografię miasta napisaną na jego tysiąclecie – „Die Blume Europas”. Kwiaty najlepiej udają się nad wodą i Wrocław rozwinął się na brzegach Odry i na wyspach odrzańskich, gdzie można było rzekę przejść w bród. 


FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO

Głównym celem Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie.


OŚRODEK „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 2007 r. Jej celem jest  upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej we Wrocławiu i na ziemiach zachodnich, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej …