Fundacja Tygodnika Powszechnego

Głównym celem Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie.

Fundację powołali 14 czerwca 2002 r. dotychczasowi udziałowcy spółki “Tygodnik Powszechny”, oraz grupa pracowników “TP” . Z chwilą rejestracji stała się ona jedynym właścicielem spółki “Tygodnik Powszechny” – czyli wydawcy i właściciela tytułu pisma. Od czerwca 2007 do grudnia 2011 jej partnerem i wspólnikiem w spółce „Tygodnik Powszechny” była Grupa ITI.

Oprócz pieczy nad dziedzictwem, jakie stanowią spuścizna i tradycja „Tygodnika Powszechnego” i pełnienia funkcji właścicielskich w spółce Tygodnik Powszechny, Fundacja realizuje projekty wydawnicze, w ramach których pozyskuje środki (publiczne i prywatne) na finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych „TP”, który dzięki tej współpracy i współfinansowaniu przez Fundację, wydaje liczne dodatki tematyczne, dołącza inserty z filmami dokumentalnymi i muzyką.

 Fundacja sprawuje także opiekę, finansuje i uczestniczy w prowadzeniu Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie. Instytucja ta powstała w styczniu 1999 r., po śmierci redaktora naczelnego „TP”, dla ocalenia i opracowania ogromnych zbiorów, które kiedyś znajdowały się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów. W Archiwum powstał cyfrowy reprint roczników „TP” z lat 1945 – 2005, cyfrowy katalog archiwum korespondencji J. Turowicza z ponad 1200 korespondentami, a obecnie powstaje w oparciu o jego zbiory monografia życia i twórczości współtwórcy i wieloletniego Redaktora Naczelnego „TP” pod redakcją Tomasza Fiałkowskiego.

Fundacja jest pomysłodawcą i współorganizatorem (z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym) Międzynarodowego Festiwalu Literatury im Josepha Conrada, którego już trzy edycje odbyły się w Krakowie w latach 2009-11, a czwarta planowana jest na listopad br.

 undacja prowadzi także wiele innych projektów z dziedziny promocji kultury, w szczególności literatury i czytelnictwa, którym patronuje „TP”, jak np. ogólnopolska akcja społeczna „Lekcje czytania”, która ma pobudzić rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi. „Lekcje czytania” to warsztaty dyskusyjne dla licealistów, które prowadzą pisarze, krytycy literaccy, profesorowie literatury. Akcja rozpoczęła się w listopadzie 2009 r. podczas I Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J.Conrada . W „Lekcjach czytania” które odbyły się do tej pory w ponad 100 miastach w całej Polsce wzięło udział blikso 5000 uczniów (lekcjeczytania.tygodnik.com.pl).

W maju 2012 Fundacja Tygodnika Powszechnego planuje organizację wspólnie z Miastem Wrocław unikalnego w skali europejskiej przedsięwzięcia – Międzynarodowego Festiwalu Historycznego p.t . „Wiek XX – Anamneses”, poświęconego historii dwudziestego wieku.

Uzyskany w roku 2004 status organizacji pożytku publicznego upoważnia Fundację do bycia beneficjentem odpisywanych od podstawy opodatkowania darowizn ze strony osób fizycznych (do 10% dochodu) i podmiotów gospodarczych (do 6% dochodu) oraz do uzyskiwania odpisu 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.