Idea festiwalu

CELEM FESTIWALU JEST STWORZENIE PRZESTRZENI DLA WSPÓLNEJ DEBATY HISTORYKÓW, PISARZY, FILMOWCÓW I ARTYSTÓW, KTÓRYCH TWÓRCZOŚĆ NAWIĄZUJE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WAŻNYMI MOMENTAMI DWUDZIESTOWIECZNEJ EUROPEJSKIEJ HISTORII.

Problematyka I edycji Festiwalu zogniskowana będzie na tragicznej historii „Skrwawionych ziem” – zgodnie z terminologią zaproponowaną przez amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera – wielkiego obszaru Europy Wschodniej, na którym w latach 1933–1945 ojcowie dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku, Hitler i Stalin, dokonali masowego mordu na ok. 14 milionach cywilów i jeńców wojennych. Tytułowe odpomnienia (gr. anamnesis) to słowo klucz do idei Festiwalu, który ma być miejscem przywracania pamięci o tej mrocznej epoce w dziejach Europy oraz o rzeczywistości ją poprzedzającej. W swojej książce Snyder, jako pierwszy rozpatruje obszar zbrodniczej działalności Stalina i Hitlera, jako całości, przezwycięża wiele stereotypów przypomina fakty, które nie funkcjonują w zbiorowej wyobraźni – choćby to, ze pierwszymi ofiarami masowych prześladowań i mordów na terenie „skrwawionych ziem” tylko ze względu na przynależność narodową byli Polacy mieszkający w latach 30. na terenach Związku Radzieckiego.Na Festiwal złożą się liczne wydarzenia: debaty, filmy, warsztaty, spotkania, koncerty i spektakle. Przewidujemy udział w spotkaniach m.in. Timothy Snydera, Jana Ołdakowskiego, Agnieszki Holland, ks. Jerzego Myszora i Balazsa Vargi. Idea festiwalu historycznego od lat z powodzeniem sprawdza się w krajach zachodnich. Stanowiąc połączenie święta nauki z popularnym happeningiem, wydarzenia takie gromadzą tysiące miłośników historii i kultury danego regionu oraz badaczy zajmujących się tą tematyką, dając rzadką możliwość spotkania obu tych grup pasjonatów. Pierwszy w Polsce Międzynarodowy Festiwal Historyczny gości we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY