Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 2007 r. Jej celem jest upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej we Wrocławiu i na ziemiach zachodnich, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej oraz promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cele te realizowane są między innymi poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych; zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; animowanie refleksji i debaty publicznej; budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych, prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych i działalności wydawniczej.

www.pamieciprzyszlosc.pl/