EUROPEJSKA SIEĆ PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) powstała, by badać, dokumentować, a nade wszystko upowszechniać wiedzę o trudnej historii Europy w XX wieku – historii systemów totalitarnych i oporu społeczeństw wobec zniewolenia, dyktatur, wojen, okupacji, zbrodni wojennych, ale i historii walki Europejczyków o wolność. Wszystkie jej działania mają charakter międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów tworzących ESPS, czyli Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. Sieć wspiera otwarty dialog o sprawach trudnych i niemal zawsze bolesnych, ale stara się to czynić w poszanowaniu dla wrażliwości innych i taki sposób, aby osiągnąć efekt lepszego poznania i zrozumienia przeszłości.

http://www.enrs.eu/pl/