INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to największa w Polsce instytucja prowadząca badania dziejów Polski w dwudziestym wieku, powołana na mocy ustawy sejmowej z dnia 18 grudnia 1998 roku. Instytut działa od 30 czerwca 2000 roku.

Instytut Pamięci Narodowej gromadzi i udostępnia dokumenty organów bezpieczeństwa państwa z lat 1939–1990, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną, ściga sprawców zbrodni nazistowskich i zbrodni komunistycznych oraz prowadzi lustrację osób pełniących funkcje publiczne.

Na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi Prezes. Instytut realizuje swoje zadania w ramach czterech pionów:

• Biura Edukacji Publicznej
• Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
• Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
• Biura Lustracyjnego

 Więcej na www.ipn.gov.pl