EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności to instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundację Centrum Solidarności.

ECS to wyjątkowo ambitny projekt. Jest instytucją nowej formy: nie jest tylko muzeum, ale także instytucją edukacyjną i naukową, promującą wiedzę o „Solidarności” i ruchach antykomunistycznych w Polsce i w Europie. Jest równocześnie instytucją wpierającą badania nad ruchami antykomunistycznymi w Polsce. Ambicją założycieli jest stworzenie z ECS środkowoeuropejskiej agory, miejsca spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji w Europie.

www.ecs.gda.pl