DZIĘKUJEMY

Organizatorzy Festiwalu Historycznego „Wiek XX. Anamneses” pragną serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które finansowo, merytorycznie i administracyjnie włączyły się do tego pionierskiego projektu i w wyjątkowo krótkim czasie doprowadziły do zaistnienia tego ważnego międzynarodowego wydarzenia.

Nasze imienne podziękowania kierujemy w szczególności do prezydenta Wrocławia, pana Rafała Dutkiewicza, który ideę zorganizowania w tym właśnie mieście festiwalu historycznego odpominającego wiek XX życzliwie podjął i energicznie wspierał.

Wdzięczność winni jesteśmy wszystkim naszym partnerom, bez udziału których organizacja festiwalu nie byłaby w takiej skali możliwa: Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność i Narodowemu Centrum Kultury, Europejskiemu Centrum Solidarności, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Instytutowi Pamięci Narodowej, Fundacji Konrada Adenauera oraz Fundacji Renovabis.

Nasze serdeczne podziękowania kierujemy także ku dyrekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w którego auli odbywały się debaty festiwalowe, Filharmonii Wrocławskiej i Fundacji im. Andrzeja Markowskiego, dzięki którym festiwal zyskał wspaniałą oprawę muzyczną, aktorom i artystom Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Publiczność festiwalowa mogła obejrzeć wybitny spektakl tego teatru, „Czas terroru”, powstały na motywach dramatu Stefana Żeromskiego; Instytucji Kultury Odra-Film, która udzieliła gościny dla pasma filmowego festiwalu, właścicielom i obsłudze księgarnio-kawiarni „Tajne komplety”, Duszpasterstwu Akademickiemu „Maciejówka” oraz Mediatece, które użyczyły swojej przestrzeni dla warsztatów mistrzowskich, a także Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które pokryło koszty uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych grupy dziennikarzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Festiwal nie mógłby się odbyć bez pomocy jeszcze wielu instytucji współpracujących (wymienić ich wszystkich nie sposób), a także bez udziału wspaniałych wrocławskich wolontariuszy, których praca pozwoliła uniknąć najmniejszych nawet trudności, opóźnień czy nieporozumień. Kłaniamy się nisko państwu Kamili Bilińskiej, Katarzynie Florenckiej, Martynie Furman, Ziemowitowi Gardynikowi, Annie Grobelnej, Magdalenie Jochemczyk, Karolinie Kolber, Sergiuszowi Łukaszewiczowi, Krzysztofowi Małeckiemu, Magdalenie Pelczarskiej, Aleksandrowi Radomanowi, Jadwidze Sarzyńskiej, Agnieszce Serewiś, Agnieszce Ścibior oraz Janowi Zagwojskiemu.

Wszystkim ślemy serdeczne wyrazy wdzięczności

Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Posted in Aktualności.